online lezen  |  afmelden
Knltb
25 oktober 2018
Beste verenigingscompetitieleider,

Terwijl het laatste speelweekend van de KNLTB Najaarscompetitie nadert ben jij alweer druk met de voorbereidingen voor de KNLTB Voorjaarscompetitie 2019. Deze e-mail bevat allereerst informatie over het opmaken van de eindstanden van de Najaarscompetitie. Daarnaast ontvang je de eerste informatie over de Voorjaarscompetitie: een uitleg over de harmonisatie van competitievormen, de speeldata en de inschrijfmogelijkheden. Alle overige informatie die je als VCL nodig hebt voor het inschrijven van jouw teams voor de Voorjaarscompetitie ontvang je begin december.
Heb je na het lezen van de update nog vragen? Mail dan naar: wedstrijdtennis@knltb.nl.

Met sportieve groet, 

Maikel Adriaanse & Maarten Hulst
Coördinators Competitie
Eindstanden van de KNLTB Najaarscompetitie
Het einde van de Najaarscompetitie nadert, maar hoe worden de eindstanden eigenlijk bepaald?
Wanneer er in een poule twee teams met een gelijk aantal winstpunten zijn geëindigd wordt hun onderlinge volgorde achtereenvolgens als volgt bepaald:

 • Het resultaat in de onderlinge gespeelde wedstrijd (winstpunten)
 • Het saldo van het aantal gewonnen sets in die onderlinge wedstrijd
 • Het saldo van het aantal gewonnen games in die onderlinge wedstrijd

Wanneer er in een poule drie of meer teams met een gelijk aantal winstpunten zijn geëindigd wordt hun onderlinge volgorde achtereenvolgens bepaald door:

 • Vergelijking van het totaal aantal winstpunten die deze ploegen in de onderling gespeelde wedstrijden hebben behaald
 • Vergelijking van de verschillen tussen het aantal gewonnen en verloren sets die deze teams in de onderling gespeelde wedstrijden hebben behaald
 • Vergelijking van de verschillen tussen het aantal gewonnen en verloren games die deze teams in de onderling gespeelde wedstrijden hebben behaald

Wanneer er door bovenstaande regels geen beslissing kan worden verkregen en hun volgorde zou van belang zijn voor de vaststelling van het kampioenschap in de afdeling, stuur dan even een mail naar wedstrijdtennis@knltb.nl zodat wij de betrokken teams een beslissingswedstrijd kunnen laten spelen op een door ons vast te stellen datum en aan te wijzen park.
Harmonisatie van competitievormen
In de afgelopen periode heeft de KNLTB de competitievormen van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd (de landelijke zondagcompetitie was al geharmoniseerd en is daarom buiten beschouwing gebleven). Mede als gevolg van het afschaffen van de districtsgrenzen zijn er competitiesoorten samengevoegd, waardoor het aanbod is teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten. Hierdoor is er een uniform landelijk aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regio specifieke soorten. Klik hier voor het competitie aanbod in Gelderland.

Aanleiding van de harmonisatie
 • Te grote versnippering van het aantal soorten
 • Grote niveauverschillen
 • Grote reisafstanden
 • Opheffen van de districten

Gevolgen van de harmonisatie voor de aanvraag van 2019
 • Ploegrechten VJC van districts-/ regiocompetities komen te vervallen. Dit betekent dat er door clubs voor ieder team eenmalig een ploegopgave gedaan moet worden. Dit stelt de KNLTB in staat om een ideale piramide van klassen samen te stellen. Daarna zullen jaarlijks de ploegrechten weer gelden.
  N.B. De ploegrechten voor de landelijke competitie (zondag) blijven bestaan.
 • Competitiesoorten met verschillende leeftijdsgrenzen zijn samengevoegd, omdat: 
  - Data heeft aangetoond dat de leeftijden van spelers in de verschillende leeftijdscategorieen vrijwel identiek zijn; 
  - Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kon worden. 
 • Harmonisatie van de regelgeving: overal gelijke begintijden (op dagen waarop met vaste aanvangstijden wordt gespeeld/ op zaterdag en zondag blijven de variabele aanvangstijden gelden), het spelen met wisselende dubbelpartners wordt standaard, aantal banen per thuisspelend team wordt overal gelijk en overal dezelfde telmethoden.

Voordelen nieuwe aanbod voor 2019
 • Meer massa: meer spelers en teams per soort
 • Minder niveauverschil binnen de poules
 • Kortere reisafstanden
 • Meer variatie in tegenstanders

Bovenstaande voordelen leveren allemaal een positieve bijdrage aan het competitie plezier! 
Volgende week ontvang je als VCL een voorbeeldtekst, die je kan gebruiken in de communicatie richting leden om ze te informeren over de harmonisatie en het vernieuwe aanbod.
Competitie Aanbod Gelderland

Inschrijven KNLTB Voorjaarscompetitie 2019
Een grote wens van zowel verenigingen als de KNLTB is om dezelfde inschrijftermijn aan te houden voor alle competities, zowel jeugd als senioren. Inmiddels hebben wij deze wens gerealiseerd. Als VCL kan je van 2 januari tot en met 14 januari 2019 jouw teams inschrijven voor de KNLTB Voorjaarscompetitie. De inschrijving voor zowel de seniorencompetities als ook voor de jeugd in geel en groen vinden plaats op MijnKNLTB.nl. De inschrijving voor rood en oranje staat in dezelfde periode open en gaat via http://tenniskids.toernooi.nl.

Als gevolg van de harmonisatie zijn competitiesoorten samengevoegd. Dit betekent voor jou als VCL dat het kan voorkomen dat je vorig jaar competitiesoorten hebt aangevraagd die nu niet meer bestaan. Op MijnKNLTB.nl zal bij het inschrijfformulier voor 2019 daarom het beste alternatief worden getoond.


Informatie jeugd
Alle VCL's en Tenniskids functionarissen ontvangen volgende week alle informatie over de KNLTB Voorjaarscompetitie voor de jeugd (rood, oranje, groen en geel).
Speeldata KNLTB Voorjaarscompetitie 2019
Voorwaarden inschrijving
 • Het inschrijfgeld voor deelname aan zowel de Voorjaarscompetitie 2019 als 8&9 Tennis bedraagt €37,71 per team.
 • Teams van verenigingen die (nog) niet aan hun betalingsverplichtingen aan de KNLTB hebben voldaan, worden pas ingeschreven zodra aan deze betalingsverplichting is voldaan. Eén en ander voor zover op het moment van betaling de inschrijving voor de competitie nog niet is gesloten (CR artikel 21 lid 4).

Indien een reeds ingeschreven ploeg zich na 1 februari 2019 terugtrekt, zijn wij helaas genoodzaakt een boete op te leggen van €115,-. Voor een terugtrekking van een reeds ingeschreven ploeg na publicatie van de indeling geldt een boete van €225,-.

Banenschema
Op alle doordeweekse competitiedagen dient het minimum aantal van 1 1/3 baan per thuisspelend team beschikbaar te zijn (dispensatie is eventueel mogelijk).

Op zaterdag en zondag gelden variabele begintijden tussen 9.00-16.30 uur.
Lees meer
 

Leeftijden
Er gelden leeftijdsbeperkingen voor een aantal competitiesoorten (10 t/m 14 jaar, 11 t/m 17 jaar, 17+, 35+, 50+). Bij de jeugd 10 t/m 14 jaar en 11 t/m 17 jaar geldt een uitzondering. In de gemengd-, heren- en damescompetitie op zondag geldt geen leeftijdsrestrictie.
Lees meer
 
Team NL Nederlandse Loterij Heineken Rabobank KPN
Menzis AD Kia Sky Radio
Tennis Direct Dunlop K-Swiss
KNLTB
Telefoon: 088 - 130 26 00
Email: info@knltb.nl
knltb
Twitter   Facebook